ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥΤο 2005, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας, τη Γυναικολογική Εταιρεία Κύπρου και µε χρηµατοδότηση 10
Ροταριανών Οµίλων, το Καραϊσκάκειο Ίδρυµα δηµιούργησε το «∆ηµόσιο Ροταριανό Αρχείο Οµφαλοπλακουντιακών Μοσχευµάτων». Ένα ∆ηµόσιο Αρχείο Αίµατος Οµφάλιου Λώρου (ΑΟΛ) που δίνει περισσότερες πιθανότητες στους ασθενείς, ιδιαίτερα σε µικρά παιδιά που πάσχουν από λευχαιµία, ή άλλες αιµατολογικές κακοήθειες και χρειάζονται µεταµόσχευση, να βρουν ιστοσυµβατό δότη και να προχωρήσουν στη µεταµόσχευση.

Το αρχείο λειτουργεί σε µια εθελοντική και µη-κερδοσκοπική βάση, όπως το Αρχείο ∆οτών Μυελού των Οστών, µε στόχο το δηµόσιο συµφέρον και τη κοινωνική προσφορά. Μοναδικό αλλά πολύ σηµαντικό όφελος από τη δωρεά ΑΟΛ, είναι η ικανοποίηση της προσφοράς για έναν πάσχοντα συνάνθρωπο µας.

 

ΤΟ ΑΙΜΑ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ (ΑΟΛ)

Το ΑΟΛ είναι το αίµα του εµβρύου που παραµένει στον πλακούντα µετά τον τοκετό και είναι πλούσιο σε αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα. Αυτά τα κύτταρα που θεωρούνταν άχρηστο υποπροϊόν της εγκυµοσύνης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αντικαταστήσουν τα αιµοποιητικά κύτταρα σε ασθενείς που πάσχουν από λευχαιµία, ή άλλες αιµατολογικές κακοήθειες.

Περισσότερα >

 

ΔΩΡΕΑ ΑΟΛ

Η αίτηση ∆ωρεάς AOΛ θα πρέπει να συµπληρώνεται το αργότερο µέχρι την 36η εβδοµάδα κύησης και τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την αναµενόµενη ηµεροµηνία τοκετού για να δίνεται επαρκής χρόνος στη µητέρα να ενηµερωθεί και να είναι σίγουρη για την απόφασή της.

Περισσότερα >