ΕΝΤΥΠΟ ΔΩΡΕΑΣ ΑΟΛΕΝΤΥΠΟ ΔΩΡΕΑΣ ΑΟΛ

Μπορείτε να βρείτε την έντυπη αίτηση ∆ωρεάς ΑΟΛ εδώ και το ενημερωτικό φυλλάδιο εδώΜπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε στο 22772700 για να σας αποσταλεί µε φαξ ή στο ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο. Στη συνέχεια αποστέλλετε την αίτηση συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη, στο φάξ 22772888ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  cordblood@karaiskakio.org.cy και επικοινωνείτε µε το Αρχείο για επιβεβαίωση της παραλαβής της.