ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΟΛΤΟ ΑΙΜΑ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ (ΑΟΛ)

Το ΑΟΛ είναι το αίµα του εµβρύου που παραµένει στον πλακούντα µετά τον τοκετό και είναι πλούσιο σε αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα. Αυτά τα κύτταρα που θεωρούνταν άχρηστο υποπροϊόν της εγκυµοσύνης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αντικαταστήσουν τα αιµοποιητικά κύτταρα σε ασθενείς που πάσχουν από λευχαιµία, ή άλλες αιµατολογικές κακοήθειες.

Είναι µια εναλλακτική πηγή αιµοποιητικών κυττάρων η οποία πλεονεκτεί σε σχέση µε τη µεταµόσχευση µυελού των οστών, λόγω της αµεσότητας στην πρόσβαση του µοσχεύµατος αλλά και λόγω του ότι δεν είναι απαραίτητη η πλήρης συµβατότητα.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΑΟΛ

Η διαδικασία συλλογής ΑΟΛ είναι µια απλή, γρήγορη και ανώδυνη διαδικασία. Πραγµατοποιείται από τον µαιευτήρα ή τη µαία αµέσως µετά τον τοκετό αφού αποκοπεί ο οµφάλιος λώρος. Το αίµα που έχει αποµείνει στον οµφάλιο λώρο και τον πλακούντα, συλλέγεται µέσα στον ειδικό ασκό συλλογής. Η διαδικασία του τοκετού δεν επηρεάζεται αφού γίνεται αµέσως µετά τη γέννηση του παιδιού, προτού αποβληθεί ο πλακούντας. Πρώτιστο µέληµα όλων είναι η ασφάλεια της µητέρας και του παιδιού έτσι εάν κατά τη διάρκεια του τοκετού ο γιατρός κρίνει ότι η διαδικασία συλλογής του ΑΟΛ θα του αποσπάσει την προσοχή, τότε δεν θα προχωρήσει στη συλλογή.

Μετά τη συλλογή του ΑΟΛ, ο ασκός µεταφέρεται στην Τράπεζα Φύλαξης του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας, ώστε εντός 48 ωρών να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης, επεξεργασίας και φύλαξης. Aφού κριθεί κατάλληλο και ασφαλές, αποθηκεύεται µέχρις ότου να παραστεί ανάγκη να δοθεί για µεταµόσχευση. Η αλλογενής µεταµόσχευση ΑΟΛ µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ασθενείς που πάσχουν από λευχαιµία ή άλλες αιµατολογικές κακοήθειες όπως επίσης και για τη θεραπεία γενετικών παθήσεων του αιµοποιητικού συστήµατος και για κάποιες σπάνιες κληρονοµικές ασθένειες.

Η κατευθυνόµενη φύλαξη του ΑΟΛ είναι ενδεδειγµένη µόνο σε αδελφάκια παιδιών που πάσχουν από κάποιου είδους ασθένεια, η οποία είναι θεραπεύσιµη µε τη µεταµόσχευση ΑΟΛ. Στην περίπτωση της λευχαιµίας, το ΑΟΛ του ιδίου του ασθενή δεν ενδείκνυται να χρησιµοποιηθεί αφού υπάρχει το ενδεχόµενο να περιέχει προ-λευχαιµικά κύτταρα.

Συχνές Ερωτήσεις >