ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΒιβλιογραφία


Πότε πρέπει να συµπληρώσω την αίτηση δωρεάς ΑΟΛ;

Η αίτηση ∆ωρεάς AOΛ θα πρέπει να συµπληρώνεται το αργότερο µέχρι την 36η εβδοµάδα κύησης και τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την αναµενόµενη ηµεροµηνία τοκετού για να δίνεται επαρκής χρόνος στη µητέρα να ενηµερωθεί και να είναι σίγουρη για την απόφασή της. Παράλληλα δίνεται ο απαραίτητος χρόνος ώστε η αίτηση να αξιολογηθεί, να εγκριθεί και το πακέτο συλλογής να ετοιµαστεί έγκαιρα

Σε περίπτωση δίδυµης κύησης µπορώ να δωρίσω το ΑΟΛ των παιδιών µου;

Στην περίπτωση πολλαπλής κύησης (δίδυµα, τρίδυµα) δεν µπορεί να γίνει δωρεά ΑΟΛ λόγω της αυξηµένης πιθανότητας µικτής κυκλοφορίας µε άγνωστες επιπτώσεις για τον ασθενή, αλλά και για σκοπούς ασφάλειας της µητέρας και του παιδιού σε µια πολύπλοκη διαδικασία τοκετού. Συνήθως, σε τέτοιες περιπτώσεις, οι οµφαλικές µονάδες δεν πληρούν τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια για φύλαξη.

Τι γίνεται αν γεννήσω πρόωρα και δεν προλάβει να πάει το πακέτο στην κλινική;

Σε περίπτωση πρόωρου τοκετού, δηλαδή κύησης κάτω των 36 βδοµάδων, δεν ενδείκνυται η συλλογή του ΑΟΛ αφού η ποσότητα των κυττάρων της µονάδας οµφαλικού αίµατος δεν είναι ικανοποιητική για σκοπούς µεταµόσχευσης.

Είναι πάντα εφικτή η συλλογή και φύλαξη του ΑΟΛ;

∆εν υπάρχει καµιά εγγύηση ότι το ΑΟΛ θα συλλεχθεί ή θα φυλαχτεί. Η συλλογή δεν ενδείκνυται στην περίπτωση επιπλοκών κατά τον τοκετό π.χ. πυρετό στη µητέρα, πρόωρη ρήξη των µεµβρανών, κλπ. Το ΑΟΛ ενδέχεται να απορριφθεί είτε λόγω της µειωµένης ποσότητας ή βιωσιµότητας των κυττάρων είτε για άλλους λόγους που επηρεάζουν την καταλληλότητα του AOΛ για µεταµόσχευση.

Γιατί χρειάζεται δείγµα αίµατος από τη µητέρα;

Για να γίνουν οι εξετάσεις ιστοσυµβατότητας και µολυσµατικών ασθενειών (π.χ. ηπατίτιδα, κυτταροµεγαλοϊός (CMV), ιός που προκαλεί το AIDS (HIV) κ.τ.λ.) Μέρος του δείγµατος θα φυλαχτεί, στην περίπτωση που χρειαστούν και άλλες εξετάσεις για σκοπούς µεταµόσχευσης του ΑΟΛ.

Αν κάποιο µέλος της οικογένειάς µου χρειαστεί µεταµόσχευση θα υπάρξει κάποια οικονοµική επιβάρυνση;

Όλοι οι ασθενείς που χρειάζονται µεταµόσχευση έχουν την ίδια αντιµετώπιση χωρίς να έχει σηµασία αν είχαν εγγραφεί ως εθελοντές δότες ή αν είχαν δωρίσει στο παρελθόν το ΑΟΛ του παιδιού τους. Οι υπηρεσίες του Καραϊσκάκειου Ιδρύµατος προσφέρονται εντελώς ∆ΩΡΕΑΝ σε όλους τους Κύπριους ασθενείς.

Μπορεί μέρος του ΑΟΛ του παιδιού μου να φυλαχθεί για την οικογένεια µου;

Το ΑΟΛ είναι περιορισµένο στην ποσότητα κυττάρων που περιέχει, έτσι χρησιµοποιείται ολόκληρη η ποσότητα του για σκοπούς µεταµόσχευσης. Σε κάποιες περιπτώσεις µεταµόσχευσης λόγω της περιορισµένης ποσότητας χρειάζεται να δοθεί ταυτόχρονα και δεύτερη µονάδα ΑΟΛ από άλλον δότη.

Εκτός από το AOΛ φυλάγεται και ιστός;

Στο ∆ηµόσιο Αρχείο ΑΟΛ δεν γίνεται φύλαξη ιστού, καθώς η ανάγκη φύλαξης του για ιατρικούς σκοπούς δεν είναι προς το παρόν τεκµηριωµένη.

Για πόσα χρόνια µπορεί να φυλαχτεί το ΑΟΛ;

Με βάση εµπειρικά στοιχεία, το ΑΟΛ µπορεί να φυλαχτεί αναλλοίωτο για τουλάχιστον είκοσι χρόνια σε συνθήκες βαθειάς κατάψυξης που επιτυγχάνεται µε τη χρήση υγρού αζώτου.