ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Δημόσιο Αρχείο ΑΟΛ (Αίματος Ομφαλίου Λώρου), τερματίζει την ανανέωση και τον εμπλουτισμό του με καινούργια ομφαλοπλακουντιακά μοσχεύματα.

Με τη ραγδαία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και πρωτοκόλλων όπως η απλοταυτόσημη μεταμόσχευση, πλέον η μεταμόσχευση ΑΟΛ, θεωρείται ως η τελευταία επιλογή ενός Μεταμοσχευτικού κέντρου. Με 15 χρόνια λειτουργίας του και με τη φύλαξη πέραν των 4500 μονάδων ΑΟΛ, στατιστικά έχει υπερβεί το μέγιστο αναγκαίο ποσοστό για τον πληθυσμό της Κύπρου.

Τα ήδη υπάρχοντα κρυοσυντηρημένα μοσχεύματα θα συνεχίσουν να διατίθενται σε όποιο ασθενή τα χρειαστεί για σκοπούς μεταμόσχευσης αλλά πλέον δεν θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις για δημόσια φύλαξη. Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο για κατευθυνόμενη φύλαξη για ασθενείς με πάθηση δυνητικά θεραπεύσιμη με μεταμόσχευση αιματικών βλαστοκυττάρων όπου και όταν υπάρχει η ιατρική ένδειξη βάση της βιβλιογραφίας.

Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη συνεργασία σας όλα αυτά τα χρόνια, γιατί χωρίς τη δική σας προσφορά και στήριξη δεν θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση των στόχων μας.


CLOSE
CLOSE