ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΟΤΗΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ

Για να εγγραφείς ως εθελοντής δότης πρέπει να είσαι µόνιµος κάτοικος Κύπρου και ηλικίας 18-45 ετών, χωρίς κάποιο σοβαρό ιατρικό πρόβληµα όπως: µεταδοτικά νοσήµατα, κακοήθειες ή καρδιοπάθειες.

  •  Η εγγραφή σου ως εθελοντή δότη είναι µια καθαρά εθελοντική και αλτρουιστική πράξη και έχεις το δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να αλλάξεις γνώµη. Θα παραµείνεις στο αρχείο µέχρι τα 60κοστά σου γενέθλιά εκτός και αν εσύ ζητήσεις να διαγραφείς.
  •  Κανένας δεν µπορεί να σε υποχρεώσει να δώσεις µόσχευµα, αλλά είναι πολύ σηµαντικό να ενηµερωθείς σωστά και να το σκεφτείς σοβαρά προτού εγγραφείς στο Αρχείο, γιατί προκαλεί µεγάλη ψυχολογική αναστάτωση τόσο στους ασθενείς όσο και στις οικογένειες τους αν κάποια στιγµή ο δότης αναθεωρήσει την απόφασή του.
  •  Ως εθελοντής δότης, είναι σηµαντικό να δέχεσαι να δώσεις µόσχευµα σε οποιοδήποτε ασθενή στον κόσµο ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας, θρησκείας. ∆εν επιτρέπεται να εγγραφείς ως δότης για ένα µόνο ασθενή εκτός εάν είσαι πρώτου βαθµού συγγενής δηλαδή γονιός, παιδί ή αδελφός του ασθενή.
  •  Οι αναµενόµενες επιπτώσεις  από τη συλλογή µοσχεύµατος είναι µηδαµινές. Για την αποφυγή οποιονδήποτε σοβαρών επιπλοκών, ο κάθε δότης προτού προχωρήσει στη δωρεά µοσχεύµατος περνά από λεπτοµερή ιατρικό έλεγχο.
  •  Καθ’ όλη τη διαδικασία της δωρεάς, αλλά και µετά, υπάρχει πλήρης ανωνυµία τόσο του δότη όσο και του ασθενή. Κανένας εθελοντής δότης δεν αµείβεται για την πράξη αυτή, αλλά ούτε και επιβαρύνεται οικονοµικά µε οποιονδήποτε τρόπο. Μοναδικό όφελος της δωρεάς είναι η ανεκτίµητη ηθική ικανοποίηση του δότη, χαρίζοντας ζωή σ’ ένα συνάνθρωπό του.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΟΤΗ

Για να καταχωρηθείς στο Αρχείο ∆οτών, πρέπει να πρώτα να συμπληρώσεις και να υπογράψεις την αίτηση εγγραφής δότη και να αποταθείς στο Καραϊσκάκειο Ίδρυµα ή στην Τράπεζα Αίµατος του Νοσοκοµείου της επαρχίας σου για να δώσεις λίγο αίµα για τον έλέγχο του ιστικού σου τύπου.

Αν έχεις ήδη εγγραφεί ως δότης µυελού των οστών, δεν χρειάζεται να εγγραφείς ξανά. Μπορείς να επικοινωνήσεις µε το Καραϊσκάκειο Ίδρυµα στο 22772700 για να το επιβεβαιώσεις.

 CLOSE
CLOSE