ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΟΤΗΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Η µεταµόσχευση µυελού των οστών γίνεται για θεραπεία ασθενών µε αιµατολογικές κακοήθειες και αλλά αιµατολογικά νοσήµατα.

Ο µυελός των οστών είναι ένας ρευστός ιστός που βρίσκεται µέσα στα οστά του σώµατος και κυρίως στα οστά της λεκάνης και του στέρνου. Περιέχει αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα τα οποία παράγουν λευκά αιµοσφαίρια, ερυθρά αιµοσφαίρια και αιµοπετάλια.
Στη µεταµόσχευση µυελού των οστών γίνεται αντικατάσταση του µυελού των οστών του ασθενή µε µυελό από ένα υγιή δότη. Μετά τη µεταµόσχευση ο µυελός του δότη εγκαθίσταται µέσα στα οστά του ασθενή όπου και αρχίζει να παράγει φυσιολογικά υγιή κύτταρα. Για να γίνει η µεταµόσχευση χρειάζεται πρώτα να εντοπιστεί ένας δότης συµβατός µε τον ασθενή.
Η ιστική οµοιότητά δύο ατόµων, καθορίζεται από τα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας (HLA). Τα αντιγόνα αυτά είναι κληρονοµικά και αποτελούν τη µοριακή ταυτότητα του οργανισµού µας. Επειδή όµως είναι ιδιαίτερα ποικιλόµορφα, καθιστούν την εξεύρεση δύο ατόµων µε τον ίδιο ιστικό τύπο, ιδιαίτερα δύσκολη.

Η πρώτη αναζήτηση κατάλληλου δότη για έναν ασθενή γίνεται ανάµεσα στα αδέλφια του που έχουν πιθανότητα συµβατότητας 25%. Οι ασθενείς  που δεν βρίσκουν συµβατό δότη στο οικογενειακό τους περιβάλλον προχωρούν στην αναζήτηση µη-συγγενή συµβατού δότη.

Περισσότερα >

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΩΡΕΑΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Σε περίπτωση που βρεθείς συµβατός µε έναν ασθενή θα κληθείς για περαιτέρω ενηµέρωση και εργαστηριακό έλεγχο. Επίσης θα γίνει πλήρης ιατρική εξέταση πριν από τη λήψη του µυελού για εξακρίβωση της καλής σου υγείας. Μετά απ’ αυτή τη διαδικασία θα κληθείς να αποφασίσεις κατά πόσο θέλεις να προχωρήσεις µε τη διαδικασία συλλογής του µοσχεύµατος.

Υπάρχουν δύο τρόποι λήψης του µοσχεύµατος µυελού των οστών:

  1. Η λήψη µυελού των οστών που γίνεται στο χειρουργείο µε παρακέντηση των οστών της λεκάνης και αναρρόφησηµυελού των οστών. Γίνεται στην αίθουσα του χειρουργείου κάτω από γενική αναισθησία, µετά από παρακέντηση των πλατεών οστών της λεκάνης. Η διαδικασία αυτή δεν περιλαµβάνει οποιανδήποτε χειρουργική επέµβαση ή ραφές. Αφαιρείται περίπου το 5% του συνολικού µυελού του δότη, ποσότητα που αναπληρώνεται σε µερικές εβδοµάδες.
  1. Η λήψη των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων από το αίµα του δότη µε τη διαδικασία της “αφαίρεσης”. Για τη λήψη των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων δίνεται µια σύντοµη φαρµακευτική αγωγή στο δότη για κινητοποίηση των αρχέγονων κυττάρων από τον µυελό των οστών στην κυκλοφορία του αίµατος, και µετά το µόσχευµα συλλέγεται από το χέρι µε παρακέντηση όπως γίνεται και στην αιµοδοσία. Μετά την συλλογή των αρχέγονων κυττάρων όπου γίνεται µε ένα διαχωριστή κυττάρων, το αίµα επιστρέφεται στο δότη.

Συχνές Ερωτήσεις Δότη >


CLOSE
CLOSE