ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥΤο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα το 2005 δημιούργησε, σε συνεργασίαμε το Υπουργείο Υγείας, τη Γυναικολογική Εταιρεία Κύπρου και τη χρηματοδότηση 10 Ροταριανών Ομίλων, το Δημόσιο Ροταριανό Αρχείο Ομφαλοπλακουντιακών Μοσχευμάτων. Το αρχείο αυτό λειτουργεί σε μια εθελοντική και μη-κερδοσκοπική βάση, όπως το Αρχείο Δοτών Μυελού των Οστών, με στόχο το δημόσιο συμφέρον  και την κοινωνική προσφορά. Συλλέγει και φυλάσσει μοσχεύματα αίματος ομφάλιου λώρου και τα παραχωρεί σε ασθενείς που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών και για τους οποίους δεν μπορεί να εντοπιστεί ιστοσυμβατός δότης.

Περισσότερα>


CLOSE
CLOSE