ΠΩΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩΤΟΜΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για να στηρίξει κάποιος το έργο του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος μπορεί ατομικά να προσφέρει εθελοντική εργασία ως εθελοντής μέλος του Ιδρύματος ή να κάνει μια οικονομική εισφορά.

Με κάθε εισφορά 40 ευρώ χρηματοδοτείται η ταυτοποίηση ενός νέου εθελοντή δότη μυελού των οστών.  Στόχος του Ιδρύματος είναι η ταυτοποίηση 5-10,000 εθελοντών δοτών ετησίως.

Στην περίπτωση μιας εταιρίας ή ενός οργανωμένου συνόλου, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα σας ή την κουλτούρα και την εταιρική ταυτότητα του οργανισμού σας, θα μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένα τις δραστηριότητες που επιθυμείτε να στηρίξετε στα πλαίσια της συνεργασίας σας με το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα.

Αγορά εξοπλισμού.

Οι ανάγκες του ιδρύματος για  νέα μηχανήματα και εξοπλισμό είναι συνεχείς.  Μπορείτε να χρηματοδοτήσετε την αγορά ενός εξειδικευμένου αναλυτή μεγάλης αξίας ή την αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού μικρότερης αξίας.

Στελέχωση

Με τη συνεχή ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων του ιδρύματος, οι ανάγκες σε εργαστηριακό και άλλης ειδίκευσης προσωπικό είναι συνεχείς. Μπορείτε σαν οργανισμός να χρηματοδοτήσετε τη στελέχωση του Ιδρύματος μ’ ένα νέο επιστήμονα.

Έρευνα

Η συνεχής ανάπτυξη και επέκταση των επιστημονικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος βασίζεται σε προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας.  Με τη χρηματοδότηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος μπορείτε να συνεισφέρετε στην  εισαγωγή νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην υπηρεσία των ασθενών.

Εκπαίδευση

Η συνεχής  ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος είναι μια από τις βασικές του προτεραιότητες.  Μπορείτε να συμβάλετε στον τομέα αυτό με την χρηματοδότηση διαφόρων  εκπαιδευτικών δράσεων του Ιδρύματος όπως τη  συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, την ανταλλαγή προσωπικού με διεθνής συνεργάτες, την οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων κ.α.

Για να στηρίξετε το έργο του Ιδρύματος μπορείτε να κάνετε την εισφορά σας εδώ ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.


CLOSE
CLOSE