ETKİNLİKLERKaraiskakio Vakfı’nın hematolojik hastalıklara yakalanan hastaların desteğine odaklanıyor. Karaiskakio Vakfı, gönüllü ve kar amacı gütmeyen işlenen kemik iliği donör ve göbek bağı arşivleri kurdu. Ayrıca, kan hastalığına yakalanan hastalara geniş ve uygun laboratuvar desteği sağlamak için, kalifiye biyomedikal laboratuvarlar organize edip işletiyor.

Bilimsel temelin sürekli yükseltilmesi, hizmetlerinin gelişmesini, yeni teknoloji ile bilgi girişini ve hizmetlerinin daha ileri gelişmesine mali kaynaklarını kesinleştirerek, Vakıf, araştırma ve gelişme sektöründe etkinleştiriyor.

Kemik iliği dönorları

Kıbrıs Kemik İliği Arşivinde 125 000’den fazla Kıbrıs Rum’u ile Kıbrıs Türk’ünün gönüllü donörü var. Nüfus oranına göre , dünyanın en büyük kemik iliği arşividir. Kemik iliği donör Uluslararası Bankası’nın üyesi olarak, dünya çapında transplantasyona ihtiyacı olan herhangi hastaya gönüllü donörlerin greft verme fırsatını veriyor, öteki yandan Kıbrıslı hastaların yabancı donörlerinden greft almalarını sağlıyor.

Arşiv katı kuralların altında çalışarak 2008 yılında kemik iliği donör arşivleri Uluslararası Birliğinden başarı belgesi almıştır.

Teşhis Laboratuvarı

Uzmanlaşmış teşhis laboratuvarların ağıyla, Karaiskakio Vakfı hematolojik hastalıkların araştırma merkeziyle, teşhis ve hematolojik muayene  geliştirip  geniş bir kesime takdim ediyor. Laboratuvarlar eğitimli ve deneyimli personellerden oluşturularak, gelişmiş makinelerden teşekkül ettirilmiştir. Bu yüzden lösemiyle ve balka hematolojik hastalıklarla yakalanan hastalara geniş ve uygun laboratuvarlar destek ediyor. İmmünogenetik laboratuvarı Akdeniz bölgesinin en çağdaş ve gelişmiş laboratuvarların biridir. Laboratuvarımızın hizmet seviyesi çok yüksek ve 2004 yılından beri İmmünogenetik Avrupa Genel Birliği’nden akredite alıyor.

Akış sitometri laboratuvarı, Vakfın en önemli laboratuvarlarından biridir. Akış sitometrinin imkanın 8 renkli olduğu için, laboratuvarın donanımı çok gelişmiştir. Şu an Kıbrıs’taki bütün hematolojik olayların teşhis kontrolü laboratuvarlarımızın tarafından yapılıyor.

Vakıf, moleküler  hematoloji laboratuvarında çeşitli muayeneler sağlıyor. Trombofili ve hemofili gibi hastalıklarına neden olan kan mutasyonların ve lösemilerinin tahminini etkilenen gen mutasyonların ve kromozomal düzensizliklerinin bulma metotları uyguluyor. Hematolojik hastalıklarının teşhis tahmin ve izlemesinin temel aracı, klasik ve çağdaş sitogenetik metotlarıyla genomın araştırmasıdır. Genomik sitogenetiğin laboratuvarı, klasik ve çağdaş sitogenetik metotlarıyla, karyotipin analizine teknikler geliştirip uyguladı.

Araştırma

Bilimsel temelini sürekli geliştirmek için Vakıf, araştırma sektörüne önem veriyor. Aynı zamanda Vakıf, hizmetlerini geliştirmek için yeni teknolojiler getirir ve hizmetlerini arttırmak için finansal kaynaklar buluyor. 2008 yılında Karaiskakio Vakfı’nın araştırma geliştirme  faaliyetleri için hematolojik hastalıklar araştırma merkezini kurdu. İşbirlikçileri, yurtdışından ve Kıbrıs’tan akademik ve araştırma kurumları, Kıbrıs, Cambridge, Surrey , Patra ve Atina Üniversiteleridir. Bu kurum, hematolojik hastalıkları, laboratuvar hematoloji sektörünün sürekli bilimsel gelişmesi ve hematoloji hastalarına destek gibi konularla ilgileniyor.


CLOSE
CLOSE