VAKIF

VAKIF

Karaiskakio Vakfı kemik iliği donörlerini arşivleme,  düzenleme ve yönetme hedefiyle kurulan kar amacı gütmeyen kurumdur. Bugün “lösemisiz bir dünya için ”vizyonu ile gönüllü ve uzman bilimsel desteği bir araya getirerek, doğrudan ve etkili biçimde, lösemi ve diğer hematolojik malignitelerle hastalarının ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

 

TARİH

Karaiskakio Vakfı’nın kurulma nedeni, 5 yaşındaki Andreas Karaiskakis , Anna Georgiou ile Londra’da yaşayan Kıbrıs vatandaşı Yiannis Triteos’un  tüm çabalara rağmen uygun dokulara sahip donör bulunmaması nedeniyle lösemiye karşı savaşı kaybetmeleridir.

Andreas Karaiskakis’in ailesi, çocuğun ölümünden sonra, Kıbrıs’ta “gönüllü donör arşivi oluşturma” sözüyle transplantasyon gerçekleştirme amacıyla düzenlediği bağış kampanyasından toplanan paraların hepsi Sağlık Bakanlığa verilerek bu Vakfın kurulması sağlandı. Bu yüzden çocuğun anısına Vakfa  “Karaiskakio” ismi verildi.

 

VAKFIN HEDEFLERİ

Uluslararası ağı, araştırmaları ve yeniliklerini kullanarak, Karaiskakio Vakfı, iş birlikçileriyle beraber, lösemiye karşı savaşan bölgesel, modern ve bilimsel merkez olmaya çalışıyor. Vakıf vizyonunu gerçekleştirmek için şu hedeflerine ulaşmaya çalışıyor:

  • Lösemi veya başka hematolojik rahatsızlıklardan hasta olanlar için etkili destek vermek amacıyla laboratuvar çalışmaları, bilimsel alt yapı ve teknolojik bilginin geliştirilmesi.
  • Göbek bağı ve kemik iliği donör arşivinin sürekli güncelleme ve çoğaltılması.
  • Kıbrıs’ta klinik hematolojik onkolojinin devamlı geliştirme amacıyla araştırma ve eğitim çalışamları.
  • Finansal kaynakların rasyonel idare edilerek Vakıf Faaliyetlerinin düzgün işletilmesi.

 

(STOXOI)

 

ORGANİZE VE İKTİSAT POLİTİKASI

Karaiskakio Vakfı’nın iktisat politikasının temel hedefi, finansal istikrarın sağlanması aynı zamanda gelişme potansiyelinin arttırılmasıdır. Bu şekilde, herhangi bir maddi gücü olmayan hematolojik malignitelerle hastalarının ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Maddi desteğin sağlanmasında;  vakfın verdiği hizmetlerden, donör arşivi desteğine teşviklerinden, birkaç sponsor ve velinimetlerin aktif ve diyakronik katkısından, bağışlardan ve yardımsever etkinliklerden sağlanan gelirlere dayanır.

 

YÖNETİM

Karaiskakio Vakfı’nın idaresinde; Sağlık Bakanlığı Karaiskakio Vakfı Arkadaşlarının Derneği, Andreas Karaiskakis’in ailesi ve Birleşik Krallık Lösemi Derneği tarafından seçilen yönetim kurulu oluşturuyor.

Yönetim kurulun görevleri;  tüzük hükümlerinin uygulanması, Vakfın hedeflerinin gerçekleşmesi için Vakfı temsil etmesi, personelini seçmesi ve mülkiyetinin yönetmesidir. Yönetim kurulun üyeleri kendi çıkarını gözetmeden yardımcı olur.

İŞBİRLİKLER

Karaiskakio başarılarının sayesinde, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde tanınan bir vakıftır.

 

  •  YÖRESEL İŞBİRLİKLERİ

Karaiskakio Vakfı’nın pediatrik onkoloji, sağlık hizmetlerin hematolojik bölümleri ve özel sektörün hematologlarıyla çok yakın bir işbirliği vardır. Hastanelerin kan merkezi ağları, numune toplamak ve gönüllü donör kayıt noktaları olarak kullanılır. Hematoloji bölümü ve kemik iliği greftlerinin  kryoprezervasyon laboratuvarı Lefkoşa’nın hastanesinde yer almaktadır.

Kemal Saraçoğlu Vakfı, Karaiskakio Vakfını donörleri üye yapmak ve onlarla temas kurmakta etkin olarak desteklemekte ve Kıbrıslı Türk hasta ve donörlerin vakfın hizmetlerine ulaşmasında bir irtibat görevi görmektedir.

  •  ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ

Kemik iliği donör Uluslararası Bankası (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW- http://www.bmdw.org/): Bu dernek, onlarca donör arşivlerin elektronik merkezi bir arşivin içinde toplanmasıdır. Karaiskakio Vakfı’nın dönorlarının arşivi Uluslararası kemik iliği donör bankasında kayıtlı olmaları, Kıbrıslı ve yabancı hastalara, kendilerine uyumlu donör bulmalarını imkan tanıyor.

Kemik iliği donör arşivlerin Uluslararası Birliği (World Marrow Donor Association – WMDA- http://www.worldmarrow.org/): Bu kurum, kemik iliği donör arşivlerin ve göbek bağı bankalarının evrensel gönüllü kurumudur. Evrensel bir işbirliği ilerleme hedefiyle, alojenik kemik iliğin transplantasyonuna greftlerin daha doğru ve etkili bir şekilde bulunup sağlanmasına uğraşıyor.

Karaiskakio Vakfı 2000 yılından beri WMDA’nın üyesidir. Vakfın Kıbrıs arşivi bu kurumdan 2008 yılında  başarı belgesi alan ilk arşivlerindendir.

İmmünogenetik Avrupa Genel Birliği (European Federation of Immunogenetics- EFI-http://www.efiweb.eu): Bu resmi kurumun hedefi laboratuvar tıbbın alt uzmanlığı olarak immünogenetiğinin geliştirilmesidir. Bu yüzden immünogenetik sektörünün üzerinde araştırmalar ve eğitimler yapılıyor. Karaiskakio Vakfı’nın immünogenetik laboratuvarı, İmmünogenetik Avrupa Genel Birliğinden 2004 yılında oynalama belgesini aldı.

Avrupa Lösemi Ağı (European Leukemia Net http://www.leukemia-net.org/), lösemi sektöründe ilgisi olan Avrupa Birliğinden maddi katkı sağlayan doktor, uzman ve hastaların bir derneğidir. Bu dernek Avrupa’da hem lösemi hastalığın bilinirliğini hem de hastalığın tedavisini geliştirilmesiyle uğraşıyor. Web sitesinin içinde doktor, hasta (örneğin: Avrupa’daki hastaların kurumları) cari klinik denemeleri için ve hastalıkla ilgili daha fazla bilgiler var. Karaiskakio Vakfı 2008 yılından beri ELN’in aktif üyesidir.

(DIETHEIS SYNERGASIES)


CLOSE
CLOSE